„s energií do budoucnosti“

reference

Výběr z realizovaných zakázek za posledních 7 let

 

Rok 2022

 • ČEZ elektrárna Poříčí - dochlazovač spalin FK7
 • ČEZ elektrárna Poříčí - záložní výtopenská kotelna LTO 2x25 t
 • ČEZ elektrárna Prunéřov - potrubí horkovodu Klášterec n/Ohří DN 400
 • Vitesco Trutnov - předávací stanice 4500kW
 • KRPA Hostinné - výměna nádrže mazutu, rekonstrukce olejového hospodářství
 • Teplárna Trmice - rekonstrukce požárních rozvodů TTR

 

 Rok 2021

 • Teplárna Otrokovice - využití odpadního tepla s akumulací 45MWh
 • Energotrans - doplňování vody do horkovodu v elektrárně Mělník II
 • Fides Trutnov - horkovodní přípojka + KPS
 • ČEZ Teplárenská - výměna horkovodu v ul. I.Olbrachta Trutnov
 • ČEZ elelektrárna Poříčí - parovod k FK7
 • United Energy - generální oprava turbogenerátoru TG20

 

 

 Rok 2020

 • - Elektrárna Opatovice n/Labem - generální rekonstrukce turbogenerátoru TG5
 • - Janské Lázně - rozvody topné vody
 • - Náchod - vytápění nové nemocnice, tepelné rozvody
 • - Plně automatická horkovodní kotelna na biomasu
  Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020225
  Poskytovatel:
  Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
  Trvání projektu: 1. 7. 2020 – 31. 12. 2022
  Partneři: UCEEB, ČVUT v Praze
  Cílem projektu je vývoj a testování v provozních podmínkách u klienta plně automatické horkovodní kotelny v kontejnerovém provedení na dřevní štěpky o tepelném výkonu cca 120 kW, která bude využitelná v teplárenství a splní požadavky tzv. Ekodesignu. Taková zařízení jsou problematicky dostupná, detailní průzkum ukazuje, že Ekodesign splňují pouze při využití dřevěných pelet. Předmětem tohoto projektu je splnění požadavků na dřevní štěpky.

  Projekt je realizován v rámci operačního programu OPPIK a je spolufinancován Evropskou unií.

 Rok 2019

 • - Plzeňská Energetika –úprava spalování K3 subdodávka pro Fortum a.s.
 • - ČEZ-TAS a.s. montáž záložní plynové kotelny Jánské Lázně
 • - ČVUT Praha – Demonstrační parní elektrárna o výkonu 5 kW
 • - ČEZ-TAS a.s. Rekonstrukce CZT Jánské lázně I: etapa , přechod z parního rozvodu na teplovodní
 • - ČEZ Energotrans Mělník – výměna přehříváků II a IV st. K4,5,6
 • - ČEZ Energotrans Mělník – oprava konstrukcí K1
 • - BAK a.s. provizorní rozvody Nemocnice Náchod
 • - Ostrovská teplárenská – výstavba akumulace tepla 20 MWt pro teplovodní rozvody
 • - ČEZ El. Poříčí Výstavba olejového hospodářství pro havarijní zdroj tepla
 • - LZD a.s. Kolín Montáž strojovny 320 kW
 • - TYCO Trutnov průmyslové rozvody-chlazení
 • - Údržba El. Chvaletice, Energotrans Mělník, Rozvody tepla ČEZ-TAS a.s. Trutnov, Mělník, Chvaletice

Rok 2018

 • - BAK a.s. Středisko volného času Trutnov VS + rozvody tepla
 • - ATEKO a.s. Lovochemie Lovosice – chlazení KD6
 • - ČEZ Energotrans Mělník – výměna přehříváků II a IV st. K1,2,3
 • - ČEZ elektrárna Poříčí – Třetí linka dávkování vápence FK7
 • - MONDI Štětí – potrubí rozvody páry a kondenzátu
 • - ATEKO a.s. ČEPRO Třemošná a Střelice , čerpací stanice
 • - Ostrovská teplárenská – Výstavba nového uhelného kotle 10 MWt vč. odsíření
 • - Teplárna Otrokovice – využití brýdových par z NN a provozního expandéru
 • - Údržba El. Chvaletice, Energotrans Mělník, Rozvody tepla ČEZ-TAS a.s. Trutnov, Mělník, Chvaletice

Rok 2017

 • - Dunbar (Skotsko), Montáž potrubí a parní turbíny pro DOOSAN Plzeň
 • - ČEZ el. Poříčí – montáž průmyslového vysavače na K7
 • - Spolana Neratovice – automatizace vypouštění reaktorů
 • - TYCO Trutnov – průmyslové rozvody , potrubí nerez
 • - ČEZ Teplárna Dvůr Králové – rekonstrukce zásobníků na chemikálie
 • - ATEKO Lovochemie – zařízení pro výrobu ledku vápenatého
 • - El. Chvaletice – Modernizace bloku č. 3 a 4 strojovna 2 x 200 MW
 • - El. Chvaletice – oprava bandáží K2
 • - Údržba El. Poříčí, El. Chvaletice, Energotrans Mělník, Rozvody tepla ČEZ-TAS a.s. Trutnov, Mělník

Rok 2016

 • - ČEZ Energotrans Mělník – Výměna spodní části výparníků K2,3
 • - ČEZ Teplárna Dvůr Králové – Napájecí nádrž pro záskokové kotle
 • - ČEZ Energotrans Mělník – Odvodnění společného parovodu K1 – K6
 • - JEMO montáž potrubí pro 4 x 200 MW subdodávka pro DOOSAN Plzeň
 • - ČEZ EPRU II – montáž parních turbin 3 x 250 MW pro DOOSAN Plzeň
 • - ČEZ ETU – Dávkování drceného vápence do kotlů
 • - ČEZ Teplárna Trmice – rekonstrukce struskovou
 • - Lisbjerg ( Dánsko) – montáž potrubí a TG 39 MW subdodávka pro DOOSAN Plzeň
 • - ČEZ Energotrans Mělník – dodávka a montáž zařízení, využití brýdových par z NN a EO
 • - Údržba El. Poříčí, El. Tisová

Rok 2015

 • - Gardane (Francie) – revise armatur na bloku 160 MW – biomasa pro DOOSAN Plzeň
 • - ČEZ Teplárna Dvůr králové – přechod K13 z LTO na ZP
 • - ČEZ EPRU II – potrubní provizoria a konstrukce blok č.3,4,5
 • - ČEZ ETU – oprava TG-21 200 MW  pro DOOSAN Plzeň
 • - ZEVO Chotíkov – Montáž TG a potrubí pro ČKD DIZ
 • - ČEZ Energotrans Mělník – výměna spodní části výparníku K4,5
 • - ČEZ EPRU II – OB20 rekonstrukce VS pro horkovod Chomutov a Klášterec n. O.
 • - Město Trutnov – dodávka a montáž OPS
 • - ČEZ ETI – generální oprava TG-5
 • - Údržba El. Poříčí, El. Tisová